Ekonomisk information

 

Bilavdrag

Resor t.o.fr. arbetet och resor i tjänsten

 

Egen bil 18:50/ mil

Förmånsbil 9:50/mil (bensin)

6:50/mil (diesel)

 

Traktamente

 

I Sverige med övernattning 220 för hel dag

110 för halv dag

Schablon för natt 110

 

Utlandstraktamente

Se på: www.skatteverket.se

 

Dessa belopp avser hel dag och avdrag för natt göres eller schablon med hälften av dagstraktamentet eller mot hotellfaktura.

 

Fri lunch

 

Förmån beskattas med 94:-

 

Representation

 

Lunch/middag ej avdrag*

Enklare måltid 60:-

 

Biljetter etc 180:-

 

*Moms på notan får dras av.

 

Mervärdesskatt

 

Pålägg Momsbelopp

På priset i totalbeloppet

 

25% 20,00%

12% 10,71%

6% 5,66%

 

Gåvor

 

Avdrag för

 

Julgåva till personal 450:-

Jubileumsgåva 1.350:-

 

Bolagsskatt

 

Räkenskapsår som börjar den 1 januari 2013 eller senare 22%

 

 

Utdelning från fåmansbolag

Inkomstår 2017 163.075:-

Inkomstår 2018 169.125:-

Avser totalt för alla aktieägare.

Beskattas med 20 % normalt.

 

Basbelopp

2017 44.800

2018 45.500

 

Periodiseringsfonder

 

Avdrag på resultatet för AB 25%

Avdrag för ensk.firmor/HB/KB 30%

 

 

Krav avgifter

Betalningspåminnelse 60:-

Inkassokrav 180:-

Förseningsersättning 450 :-